Κωνσταντίνος Χριστοδούλου

Απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Design Engineering) στην Σύρο και μεταπτυχιακός φοιτητής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεμιστημίου της Πάτρας με αντικείμενο τον Σχεδιασμό Φωτισμού, στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών (σε εξέλιξη).

 

Εμπειρία:

Εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας του προπτυχιακού με θέμα την σχεδίαση φωτισμού σε σχέση με την αρχιτεκτονική συνθετική διαδικασία. Πολυετής επαγγελματική εμπειρία στον τομέα του σχεδιασμού φωτισμού, σε διαφορετικής φύσεως έργα, όπως ο σχεδιασμός φωτισμού ανάδειξης, η εξοινόμηση ενέργειας μέσω της αντικατάστασης του φωτισμού καθώς και ο φωτισμός ειδικών έργων και έργων οδοφωτισμού..