Δημήτρης Γαρδάνης

Διευθυντής της FRONTMOST – Lighting Control Technologies

 

Επαγγελματική Εμπειρία:

Υπερδεκαετής εμπερία στην εφαρμογή & τεχνκή υποστήριξη συστημάτων διαχείρισης φωτισμού για σκοπούς βελτιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης και ενίσχυσης της ευελιξίας εγκαταστάσεων φωτισμού στην προσαρμογή τους σε διαφοροποιούμενες ανάγκες και χρήσεις.