Δρ. Γιώργος Παϊσίδης

Διευθυντής Στίλβη Φωτισμός ΕΠΕ

Professional Member of IALD

 

Διδακτικό Έργο:

Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον Σχεδιασμό Φωτισμού της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Wismar / DE 2004 – 2006

Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον Σχεδιασμό Φωτισμού της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Coburg / DE 2009

Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διαχείριση Μνημείων του τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, του τμήματος Πολιτισμικής Επικοινωνίας και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου & του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Πατρών 2011