Δρ. Χάρης Καμπεζίδης

Διευθυντής Ερευνών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

 

Διδακτικό έργο:

Διαλέξεις σε φοιτητές του Τομέα Αστρογεωφυσικής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στους Μεταπτυχιακούς Σπουδαστές της Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας

Καθηγητής – Σύμβουλος επιλεγείς από το ΕΑΠ για την θεματική ενότητα Γενικές αρχές φωτισμού του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών «Σχεδιασμός φωτισμού – Πολυμέσα»