Τομείς

Οι Τομείς (Τ) με τους οποίους ασχολείται η ΕΦΕ είναι οι εξής:

Τ1. Όραση και χρώμα
       για περισσότερα εδώ

Τ2. Μέτρηση φωτός και ακτινοβολίας
       για περισσότερα εδώ

Τ3. Εσωτερικός φωτισμός
       για περισσότερα εδώ

Τ4. Φωτοσήμανση
       για περισσότερα εδώ

Τ5. Εξωτερικός φωτισμός και άλλες ειδικές εφαρμογές
       για περισσότερα εδώ

Τ6. Φωτοβιολογία και φωτοχημεία
       για περισσότερα εδώ

Τ7. Αξιολόγηση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων

Τ8. Τεχνολογία εικόνας
       για περισσότερα εδώ