Ιούνιος

Η Ελληνική Επιτροπή Φωτισμού στέκεται για 5η συνεχή φορά στο πλευρό της
σημαντικότερης σε εθνικό επίπεδο εκδήλωσης που αφορά τον σχεδιασμό
Πράσινου Κτιρίου.

Στο πλαίσιο της προσεχούς BuildingGreenExpo τον ερχόμενο Δεκέμβριο η
Ελληνική Επιτροπή Φωτισμού ανταποκρινόμενη στην απροσδόκητα μεγάλη
συμετοχή στο σεμινάριο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε
εγκαταστάσεις φωτισμού που διεξήχθη το 2010 στο πλαίσιο της ίδιας
εκδήλωσης θα προσφέρει με επικαιροποιημένο περιεχόμενο την ίδια ευκαιρία
ενημέρωσης και διαλόγου γύρω από τις σύγχρονες εξελίξεις στο πεδίο της
ενεργειακής αποδοτικότητας του φωτισμού.