Η Ελληνική Επιτροπή Φωτισμού (συντομογραφικά ΕΦΕ) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2002 ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με έδρα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών (Θησείο, Αθήνα). Το Νοέμβριο του ίδιου έτους αναγνωρίστηκε από τη Διεθνή Επιτροπή Φωτισμού (CIE) ως επίσημος εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας και έγινε ισότιμο μέλος της.

Η ΕΦΕ έχει ως σκοπό της την προώθηση των διεθνών προτύπων φωτισμού, τη συμμετοχή της στις τεχνικές επιτροπές της CIE για τη διαμόρφωση διεθνών προτύπων φωτισμού και την ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς της τεχνολογίας εικόνας, της φωτοβιολογίας και φωτοχημείας, του εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού φυσικού ή τεχνητού, της φωτεινής σηματοδότησης, της φωτομετρίας και άλλων, συναφών με το ευρύτερο γνωστικό πεδίο της φωτοτεχνίας, τομέων δραστηριότητας.

Για την ευόδωση των σκοπών της συνεργάζεται με επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα, οργανώνει επιστημονικά συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια εθνικής και διεθνούς εμβελείας και αξιοποιεί συντονισμένα το εγχώριο επιστημονικό δυναμικό στην ανάπτυξη της δραστηριότητάς της. Μέλη της ΕΦΕ μπορούν να γίνουν άτομα ή εταιρίες με επαρκώς αποδεδειγμένη ενασχόληση σε οποιονδήποτε από τους παραπάνω τομείς κατόπιν σχετικής αιτήσεως, η οποία εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η ΕΦΕ είναι ο μοναδικός ουδέτερος και αξιόπιστος παροχέας υπηρεσιών φωτισμού τεχνολογικής αιχμής στην Ελλάδα. Το κύριο φάσμα των υπηρεσιών της περιλαμβάνει:

  1. εκπόνηση προτύπων φωτισμού κατ’ εντολήν θεσμικών οργάνων
  2. πραγματογνωμοσύνες και διαιτησίες σε ζητήματα φωτισμού (βλ. παράδειγμα εδώ)
  3. κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  4. φωτομετρική τεκμηρίωση & πιστοποίηση ποιότητας σε έργα φωτισμού
  5. προσδιορισμό και περιγραφή των παραδοτέων σε προκηρύξεις και διαγωνισμούς έργων φωτισμού
  6. διοργάνωση θεματικών επιμορφωτικών σεμιναρίων / ημερίδων και συνεδρίων με αντικείμενο το φωτισμό