Διοικητικό Συμβούλιο

Η αποτελεσματική λειτουργία της Ελληνικής Επιτροπής Φωτισμού βασίζεται στην ευέλικτη και βιώσιμη στο ελληνικό θεσμικό περιβάλλον δομή της