Επίκαιρες Ειδήσεις & Εξελίξεις

 

Η Διεθνής Επιτροπή Φωτισμού (CIE) διοργανώνει, με την υποστήριξη του Πολυτεχνείου της Οστράβα, διαδικτυακό Σεμινάριο με αντικείμενο τον Υπολογισμό και τη Μέτρηση του Παρασιτικού Φωτισμού. Την Ελληνική Επιτροπή Φωτισμού εκπροσωπεί στο εν λόγω Σεμινάριο, το οποίο θα λάβει χώρα στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2020, ο Δρ. Κωστής Μπουρούσης.

 

Το διεθνές ενδιαφέρον για τη χρήση της Υπεριώδους Ακτινοβολίας (UltraViolet Radiation – UVR) με στόχο τον περιορισμό της μετάδοσης του COVID-19 είναι ήδη έντονο και αυξάνει καθημερινά με μεγάλη ταχύτητα ως αποτέλεσμα της ανάδειξης τής νόσου σε παγκόσμια πανδημία. Λόγω της πραγματικότητας αυτής η Διεθνής Επιτροπή Φωτισμού (CIE) έχει δημοσιεύσει σχετική Τοποθέτηση (βλ. εδώ) σε συνέχεια της δωρεάν διανομής για 3 μήνες δύο Τεχνικών Οδηγών της σχετικών με εφαρμογές ακτινοβολίας UV-C (CIE 187:2010 Κίνδυνοι Φωτοκαρκινογένεσης λόγω ακτινοβολίας UV-C από Λαμπτήρες Αποστείρωσης, CIE 155:2003 Αποστείρωση αέρα μέ Υπεριώδη Ακτινοβολία) που ανεγνώσθησαν πλέον των 10.000 φορών σε διάστημα λιγότερο των 2 μηνών από τη στιγμή που επετράπη η δωρεάν πρόσβαση σε αυτούς.

 

Διαβάστε εδώ άρθρο του Γιώργου Παϊσίδη με τίτλο "Για το φωτισμό της Αθήνας" το οποίου και δημοσιεύθηκε στο τεύχος 117 (Δεκέμβριος 2019 - Φεβρουάριος 2020) του Περιοδικού Άρδην.

 

Το Διεθνές Πρότυπο CIE 234:2019 με τίτλο Οδηγός για το Γενικό Σχεδιασμό του Αστικού Φωτισμού εξεδόθει πρόσφατα εκ μέρους του Τομέα 4 της Διεθνούς Επιτροπής Φωτισμού (CIE). Σκοπό του εν λόγω προτύπου αποτελεί η παροχή καθοδήγησης σχετικά με τους στόχους και τις βασικές αρχές που αφορούν τη συμβολή του φωτισμού στη διαμόρφωση του νυκτερινού αστικού τοπίου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ